Soluppgång över vetefält

Kurser & samtal

Efter sex års akademiska studier i filosofi och konst, yogalärarutbildning samt ett livslångt intresse för de existentiella villkoren håller jag idag kurser och samtal. 

Vad är existentiella samtal.jpg
Vad är rörelse.jpg
Vad är ångest.jpg

Ny samtalsserie i existentiella frågor på Reginateatern i Uppsala!
Köp biljett här

KURSER & WORKSHOPS

Nedanstående utbildningskoncept kan både ges var för sig och bygga på varandra. De passar både som endags-workshops och kurser över tid. Jag omarbetar och anpassar efter ditt eller din organisations behov.

Introduktion till Yogafilosofi

Introduktion till Yogafilosofi är en grundläggande genomgång av yogans åtta delar som presenteras av Patanjali i Yoga-Sutra, den historiska text som lagt grunden till mycket av yoga som praktiseras i väst idag. 

Utbildningen lämpar sig både som workshop och kurs och passar alla som vill lära sig mer om yogans historia och filosofi.

 

Konceptet kräver inga förkunskaper och blandar teori med praktik: utbildningstillfällen avslutas med en Hatha Vinyasa yogaklass som inkluderar asana, pranayama och meditation anpassat efter tema samt gruppens nivå.

Yogafilosofi och de existentiella frågorna

Yogafilosofi och de existentiella frågorna tar avstamp i yogafilosofin för att därefter bredda mot det existentiella samtalet. 

Utbildningen fungerar både som workshop och kurs och sätter yogiska, daoistiska och buddistiska läror i kontakt med den antika grekiska och den samtida västerländska filosofin. Varje tillfälle väver samman lärarledd genomgång och enskild reflektion med pardiskussion och samtal i helgrupp.

Konceptet kan fokusera på främst samtal eller kombineras med yogapraktik. 

Livslevande filosofi

Livslevande filosofi är en samtalsbaserad kurs som kretsar kring de existentiella frågorna och konsulterar både den österländska och den västerländska idéhistorien för att fördjupa deltagarnas egna funderingar. 

 

Utbildningen sträcker sig bäst över några dagar eller veckor med möjlighet att reflektera mellan varje tillfälle.

Rörelse och meditationstekniker är inte i fokus men används för att utforska och fördjupa förståelsen av vad det innebär att tänka tillsammans.

Above the Clouds

Sagt om Malin och kursen
Yogafilosofi och de existentiella frågorna:

Jag kommer ta med mig många tankar och perspektiv från gruppen, vetskapen om att det finns kurser som inte är obehagliga och jobbiga, värdet av tystnad och att lyssna, Malins lärarteknik och hur viktigt det känns att göra tid i livet åt att sitta på golvet, dricka té och prata.

Fjärilar

Sommarkurser 2022

Livslevande filosofi –

samtal om liv och mening

Biskops Arnö Nordens Folkhögskola

25-29 juli 2022

Boka här

Där yoga möter filosofi:

att tänka utifrån ett liv i rörelse

Skurups Folkhögskola

4-8 juli 2022

Boka här